logo JIHOCESKA skolaJihočeská univerzita

Veřejná vysoká škola se sedmi fakultami a dvěma vysokoškolskými ústavy. Profiluje se jako univerzita výzkumná, orientovaná zejména na přírodní, zemědělské a humanitní vědy. Úzce spolupracuje s Ústavy Akademie věd ČR.
Adresa: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice 2
Telefon: +420389031111
Fax: +420 385 310 348
E-mail: rektorat(zavináč)jcu.cz

Informace a fakulty

Nový obor Migration and Intercultural Relations na Pedagogické fakultě JU / přihlášky je možné podat do 20. 3. 2009 18.03.2009
Ministr zemědělství Petr Gandalovič navštívil VÚRH JU Vodňany 13.03.2009
Studenti dávají přednost francouzštině, druhá je italština (rozhovor s prof. J. Radimskou, ředitelkou Ústavu romanistiky FF JU) / Právo 13.03.2009
LN: Jak se uplatňují absolventi VŠ na pracovním trhu? / Jihočeská univerzita: vývoj nezaměstnanosti absolventů v posledních 5 letech - výrazné zlepšení 12.03.2009
Prestižní nakladatelství Böhlau Verlag ve Vídni vydalo knihu prof. Václava Bůžka Ferdinand von Tirol zwischen Prag und Innsbruck 10.03.2009
Silné a slabé stránky veřejných vysokých škol podle analýzy v Lidových novinách / Jaké je postavení Jihočeské univerzity? / 9.3. 10.03.2009

FAKULTY:

Orgány JU

* Vedení
* Rektorát
* Akademický senát
* Správní rada
* Vědecká rada
* Studentská rada


Fakulty a ústavy

* Ekonomická fakulta
* Filozofická fakulta
* Pedagogická fakulta
* Přírodovědecká fakulta
* Teologická fakulta
* Zdravotně sociální fakulta
* Zemědělská fakulta
* Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
* Ústav fyzikální biologie


Celoškolská pracoviště

* Centrum informačních technologií
* Jazykové centrum
* Knihovny
* Koleje a menzy
* Školní zemědělský podnik

E-shop L222.sk Kežmarok predáva výborné odpadkové koše, ktoré sa sami otvárajú pozrite tu

na ich otestované výrobky


Spolupracující ústavy Akademie věd ČR

* Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
* Botanický ústav - detašované pracoviště v Třeboni
* Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
* Historický ústav AV ČR, v. v. i.
* Mikrobiologický ústav - detašované pracoviště v Třeboni
* Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i.
* Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

www.jcu.cz  - stránky školy